:: دوره 6، شماره 11 - ( پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان 1395 ) ::
جلد 6 شماره 11 صفحات 85-68 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت شغلی روزنامه ‌نگاران استان هرمزگان
جمیله دبیری نیا*1، ابتسام رضوی دینانی، علیرضا افشان
چکیده:   (3846 مشاهده)

چکیده:

امنیت شغلی از جمله مباحثی است که همواره مورد توجه محققین و پژوهشگران از یکطرف و کارکنان و کارفرمایان از طرف دیگر بوده است. روزنامه‌نگاران از جمله کارکنانی هستند که به دلیل ویژگی‌های خاص شغلی، در کانون توجه هستند. هدف تحقیق حاضر، مطالعه عوامل مؤثر بر امنیت شغلی شاغلان رسانه ای در بین روزنامه‌نگاران استان هرمزگان بود. با توجه به هدف پژوهش، از روش پیمایش استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه روزنامه‌نگاران استان هرمزگان در سال 1394 تشکیل می‌داد و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 121 نفر محاسبه شد. شیوه نمونه‌گیری در این پژوهش، تصادفی ساده و ابزار مورد استفاده، پرسشنامه بوده است. پرسشنامه پس از احراز اعتبار و پایایی آن در مراحل مقدماتی تحقیق، برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز در مرحله نهایی مورد استفاده قرار گرفت. اعتبار ابزار با روش محتوایی مورد تایید قرار گرفت و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که چون ضریب آلفا برای سازه‌های مختلف از 7/0 بیشتر شد نشانگر مطلوبیت ابزار پژوهش بود. برای سنجش متغیر امنیت شغلی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار کامپیوتری SPSS22 و برای ترسیم نمودارها از نرم‌افزار Microsoft Excel 2010 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد امنیت شغلی پاسخگویان در حد متوسط قرارداشت ولی فرهنگ سازمانی روزنامه‌نگاران و جو سازمانی از نظر روزنامه‌نگاران بالاتر از حد متوسط و در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار داشت. احساس امنیت شغلی در روزنامه‌نگاران مرد بیشتر از روزنامه‌نگاران زن بوده است. بین متغیرهای سن،  تحصیلات،  سابقه کار و درآمد با احساس امنیت شغلی روزنامه‌نگاران رابطه معنی‌داری وجود نداشت. همچنبن تفاوت معنی‌داری بین احساس امنیت شغلی روزنامه‌نگاران بر حسب وضعیت استخدام وجود نداشت. ولی نتایج بیانگر این بود هر چه رضایت شغلی و چه فرهنگ سازمانی روزنامه‌نگاران افزایش پیدا کند احساس امنیت شغلی آنها نیز افزایش پیدا می‌کند. همچنین هر چه جو سازمانی مطلوب‌تر باشد احساس امنیت شغلی روزنامه‌نگاران نیز افزایش پیدا می‌کند. متغیر رضایت شغلی در بین متغیرهای مستقل، بیشترین تأثیر را بر احساس امنیت شغلی روزنامه‌نگاران داشته است. با استفاده از واریانس ترکیب خطی متغیرهای مستقل می‌توان 5/31 درصد از واریانس متغیر امنیت شغلی روزنامه‌نگاران را توضیح داد.

واژگان کلیدی: امنیت شغلی، روزنامه‌نگاران، جو سازمانی، فرهنگ سازمانی، رضایت شغلی

واژه‌های کلیدی: امنیت شغلی، روزنامه‌ نگاران، جو سازمانی، فرهنگ سازمانی، رضایت شغلی.
متن کامل [PDF 278 kb]   (4068 دریافت)    
نوع مطالعه: اجتماعی | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1395/2/24 | پذیرش: 1395/2/24 | انتشار: 1395/2/24


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 6، شماره 11 - ( پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها