پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشانی: بلوار پاسداران،جنب موزه مردم شناسی،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان، واحد پژوهشی، دفتر پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان، کدپستی79136-56839

تلفن :  33550432-076/ 33550433-076    نمابر :33554888-076

 ایمیل:  pajooheshnameh.mag@gmail.com

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان:
http://rdch.ir/find.php?item=1.57.16.fa
برگشت به اصل مطلب